Informatica en Medische Beeldvorming

Sinds het vorige decennium is de informatica niet meer weg te denken uit een Dienst Medische Beeldvorming. Niet alleen de beeldvorming is volledig gedigitaliseerd. Ook alle informatiestromen gebeuren softwarematig. Hierbij zijn verschillende subsystemen actief:

Gans deze hardware-software configuratie met betrekking tot opslag en transport van medische beelden wordt actueel gecatalogeerd onder de naam PACS (Picture Archiving & Communications System) .

Uiteraard is het essentieel dat er geen informatie verloren gaat. Ook wordt gestreefd naar een 100% beschikbaarheid van de systemen. In het AZ ALMA is het PACS dan ook volledig dubbel. Zowel van het beeldarchief als van de servers staat een exemplaar in Campus Eeklo en een kopie in Campus Sijsele. Deze systemen worden voortdurend vergeleken zodat nieuwe onderzoeken automatisch worden gekopieerd naar de andere campus. Bij uitval van een server wordt zijn taak onmiddellijk overgenomen door de server op de andere campus.

Voordelen:

( HOME Dienst Medische Beeldvorming AZ Alma Sijsele Damme, Belgie)