Anterograde pyelo - ureterografie

Bepaling

Voorbereiding

Verloop van het onderzoek

Indicaties en toepassingen

Nazorg

printversie patientenformulier

(terug naar radiografie)

( HOME Dienst Medische Beeldvorming AZ Alma , Belgie)


Drain in het nierbekken R. Na opspuiten van de contrastvloeistof (wit) zien we een volledige stop van de urineleider in het bekken R