Handleiding beeldenviewer AZ Alma Huisarts

Patientenzoeker

Na inlog wordt automatisch de patientenzoeker van de beeldenviewer geopend met een lijst in omgekeerde chronologische volgorde van de laatste 50 onderzoeken door U of bij uw patient aangevraagd. Zo krijgt u onmiddellijk een overzicht van de meest recente resultaten.

Bij elke onderzoek zijn volgende kolommen beschikbaar:


Praktische tips:


Gebruik van de J4Care beeldenviewer

De beeldenviewer opent met bovenaan vermelding van de naam en geboortedatum van de patient

Bovenaan bevindt zich een werkbalk met diverse iconen. Deze worden verderop gedetailleerd beschreven.

De belangrijkste beeldbewerkingsfuncties kunt u tevens openen door gelijk waar in een beeld R te klikken waarbij pop-venster verschijnt waarin de functies kunnen worden geselecteerd

De beeldenviewer opent in een 2/2 of 2/1 verdeling (ngl type onderzoek) waarin de eerste series of beelden worden getoont. Door te dubbelklikken wordt dit deelvenster vergroot nr een 1/1 verdeling. Nogmaals dubbelklikken geeft terug de oorspronkelijke 2/2 verdeling. Zo kunt u door op achtereenvolgens op elk deelvenster te dubbelklikken , alle beelden gedetailleerd bekijken.

De lightbox

  Belangrijk is de Lightbox links. Enkel door op de Lightbox te klikken krijgt u een overzicht van alle series/beelden die voor de geselecteerde onderzoeken beschikbaar zijn . Indien veel series of beelden werden gesecteerd dient u met de verticale     schuifbalk naar boven en onder te bewegen om een volledig zicht te krijgen op wat er allemaal beschikbaar is.

  Vanuit de Lightbox sleept u de gewenste beelden naar het gewenste venster (L klikken op gewenst beeld/serie - vasthouden en verslepen - lossen in gewenste venster)

 Na het verslepen van een CT of NMR serie naar een deelvenster, kunt u door de beelden van de series scrollen met de middenste rolknop van de muis. Als u de cursor onderaan in het deelvenster plaatst verschijnt er ook een horizontale schuifbalk. Door op de pijltjes R of L te klikken, of door de cursor van de schuifbalk heen en weer te verschuiven, migreert u door de beelden van een serie

Vooral voor Ct-onderzoeken is het belangrijk in de Lightbox te kijken welke series er allemaal beschikbaar zijn.

Bij het bekijken van CT- en NMR onderzoeken zijn volgende tips handig. CT onderzoeken bestaan uit meerdere series meestal

 In bovenstaand voorbeeld zijn achtereenvolgende series beschikbaar

CT en NMR-series vragen wat tijd om te downloaden. De eerste maal dat u door een serie scrollt verloopt dit wat traag en met sprongen. Eenmaal alle beelden zijn opgeladen kunt u vlot heen en weer door een serie scrollen. Dit proces kunt u overigens versnellen door op de knop  "preload" te klikken

Bij NMR onderzoeken van de wervelzuil wordt met een cursor aangegeven op het topogram , op welk niveau u in de serie aan het kijken bent

De lightbox kan terug worden gesloten door terug op "Lightbox" te klikken.

U keert terug naar de patientenzoeker via


De functie van een buttons verschijnt als je cursor even op het icoon laat staan

 Niets doen

Edit: reeds aangebrachte tekenobjecten (afstandsmetingen, hoekmetingen) wijzigen. Vb als het meetpunt niet op de correcte plaats werd gezet, of om één meting te deleten met

Reset naar het originele beeld. Is handig als je beeld te veel gemanipuleerd hebt  met Window Level, vergroting enz en snel terug naar de initiele voorstelling terug wilt keren

Zoom: vergroten en verkleinen door met de muis over het beeld naar boven en beneden te bewegen

Pan: beeld verslepen, oa handig na eerst vergroting te hebben uitgevoerd

Beeld 90° naar links draaien

Beeld 90° naar rechts draaien

Beeld R/L spiegelen

Beeld boven/onder spiegelen

Image Window / Level: aanpassen van helderheid en contrast door muis naar onder en boven en R/L te bewegen. Resetten naar beginwaarde met

Inverteren: zwart wordt wit en omgekeerd

Lengtemetingen: eenmaal klikken in beeld geeft beginplaats, tweede klik einde van de lengte meting, derde en vierde klik voor 2e meting enz. Alle metingen verwijderen met

Hoekmeting met 3 punten: eerste klik geeft raakpunt aan, 2e en 3e klik definieren de 2 benen

Hoekmeting met 4 punten: de lijnen definieren die elkaar niet hoeven te raken

Region: regio selecteren door ene hoek aan te duiden, klikken - vasthouden en rechthoek slepen tot andere hoek is bepaald. Het beeld wordt vergroot. Als je dit vb op een CT of NMR serie doet worden alle beelden van de serie in deze grootte weergegeven

Pixel zoom 1:1

Preset WL: voorafingestelde WL , enkel voor CT -scan

Cobb angle: enkel voor scoliosemetingen

Verwijderen van één aangeduide (met ) meting

Verwijderen van alle metingen

Enable frame sync on all displays

Preload images of active displays. Versnelt het binnenhalen van CT- en NMR-series. Het aftellen van de beelden kan worden gevolgd in de R bovenhoek

Diverse schermverdelingsopties

  Link / Unlink. Om 2 of meerdere series van CT- of NMR- onderzoeken te synchroniseren. Vb recente en oude CT-scan (zie specifieke uitleg)

Quick report

Play: speelt CT- of NMRseries automatische af