Voorstelling van de Dienst Medische Beeldvorming

Algemeen: 

De Dienst Medische Beeldvorming wordt geleid door radiologen. Naast de basisopleiding geneeskunde volgden zij nog een vijfjarige specialisatie in de radiodiagose en medische beeldvorming.  De radiologen worden bijgestaan door verpleegkundigen of röntgenlaboranten. Naast hun basisopleiding volgen zij een praktische opleiding van een jaar op de dienst. Vroeger sprak men alleen van een dienst radiologie. Sinds enige tijd worden evenwel naast x-stralen ook andere beeldvormingstechnieken gebruikt. De echografie maakt gebruik van ultrageluiden. De NMR maakt dan weer gebruik van magnetische velden. De radiologen voeren ook een aantal interventionele technieken uit. Wegens het gebruik van deze verschillende beeldvormingstechnieken wordt nu meestal gesproken van een Dienst Medische Beeldvorming in plaats van Radiologie.

AZ Alma:

Na de fusie van de H. Hart Kliniek Eeklo en het Elisabeth Ziekenhuis Sijsele hebben de Diensten Medische Beeldvorming van de beide ziekenhuizen zich onmiddellijk verenigd en werken sinds 2007 volledig geïntegreerd als één Dienst met twee afdelingen, één op iedere campus. De volledige ploeg bestaat nu uit 9 radiologen en 30 verpleegkundigen en 5 secretaressen. Deze volledige integratie betekent dat alle radiologen van AZ ALMA afwisselend op beide campi werkzaam zijn. Alle beeldvorming is gedigitaliseerd en via de intercampus datalijn is de Dienst ook elektronisch één geheel. Administratie, beeldvorming en dossiers worden op eenvormige wijze op één enkel geïnformeerd-gedigitaliseerd platform verwerkt. Verdere informatie hierover kunt u vinden onder de rubrieken werkplek en PACS.

Zowel op campus Sijsele als op campus Eeklo worden alle klassieke beeldvormingsonderzoeken radiologie, echografie, mammografie, CT-scan uitgevoerd.

De beide campi zijn erkend als Screeningscentrum voor Preventie van Borstkanker.

Beoogde doel:

Met deze website willen wij patiënt en professionele zorgverstrekker helpen in hun contacten met onze Dienst en informeren omtrent praktische aspecten:

Webmaster:

Indien u opmerkingen/aanvullingen hebt in verband met deze pagina's betreffende de Dienst Medische Beeldvorming kunt u een mail sturen naar de webmaster van deze deelsite

Nieuwbouw AZ Alma te Eeklo